Hem » Blogg

Curt Källman

På Edsvik konsthall visades i augusti och fram till 2 september 2017 några av Curt Källmans målningar under rubriken Ljuset från Norden. Curt Källman, Vedic Arts skapare.

20170824_122914 20170828_130933 20170828_130953 20170828_131056  20170824_122516                      20170824_122357

 

När hindren känns oöverstigliga

Risktagande
Risktagande

När sorg förlamat mig, när trauma gjort mig fastlåst, när saknad eller uppgivenhet gjort mig frånvarande, när hjärnspöken kidnappat min hjärna, när min låga självkänsla gjort mig rädd och orolig har minsta steg framåt varit som en orimlig ansträngning och för riskfyllt för att försöka sig på.

Det ännu ej lösta kan vara svårt att sätta ord på men kan ändå bli mer synligt genom uttryck i olika former. Berättelser, rörelser till musik, avslappning, skapande med färg, form och olika material är några exempel. Med bilder och arbete med språk och symboler kan det som ligger i det undermedvetna bli mer åtkomligt.

Orientering

Gå vidare
Gå vidare

När jag kommer till en ny plats vill jag snabbt orientera mig i omgivningen, använder karta och undersöker hur det ser ut i verkligheten. Iakttar och memorerar för att känna mig säkrare, tryggare och få bättre överblick. Jag letar efter fina platser, genvägar och kännemärken. En del områden kan kännas mer hemma, välbekanta och trivsamma andra rent intetsägande eller ovälkomnande. Jag kan gå vilse, gå omvägar, hamna i återvändsgränder, gå i cirklar, hamna för långt bort, tappa fotfästet. Men det går alltid att be om hjälp, gå tillbaka, studera kartan, göra om, ta en paus eller ta taxi. Jag formar min bild av omgivningen, min verklighet och mitt förhållande till den.

På samma sätt orienterar jag mig när det gäller yrke, arbetsplats, jobb, fritidssysselsättning, kläder, matlagning, privatliv, åsikter, relationer osv. Prövar, testar, omvärderar, ändrar, börjar om, gör misstag, ångrar, backar bandet och försöker igen.

Till någon del handlar det om att göra, prestera, uppnå ett resultat men i högre utsträckning om att finnas i själva görandetillståndet. Vetskapen om att något aldrig blir slutgiltligt perfekt, det är ett ständigt pågående skapande, ett flöde där min kreativitet får utlopp. Det är något som sker i och runt mig, något jag hela tiden kan påverka. Jag eftersträvar att skapa och finnas i en miljö och ett sammanhang som är öppet, hälsosamt och inspirerande. Jag banar väg i livet, inget är vare sig rätt eller fel, lätt eller svårt, fint eller fult, endast den väg jag går.

Det är lättare att agera i skeenden om du själv är i rörelse, när du är en del av den pågående skaparprocessen. Hinder, fastlåsningar, motgångar och kriser dyker upp precis som lösningar, förbättringsförslag, erbjudanden, bekräftelser och uppskattningar och du lär dig förhålla dig till det som sker på ett accepterande och ickevärderande sätt.

Att välja väg

Dra vidare
Dra vidare

Vad driver dig vidare och vad ger dig energi när du väljer väg?

När otåligheten börjar gnaga, när platsen jag befinner mig på känns för trång, vill jag ta mig runt hörnet och upptäcka nya saker. Nyfikenhet och upptäckarlust är viktiga drivkraft till utveckling och förändring. Det kräver mod och ett visst mått av självförtroende för att handla så ofta känns det säkrare att välja att stanna kvar.

När övertygelsen ändå får mig att flytta vidare, lämna, finns också risken att det är lockelse bort till något nytt i sig som ger mig energi. För beror min otålighet kanske på att det är något jag vill komma undan. Ofta styrs våra beslut, medvetet eller omedvetet av våra känslor. Längtan, rädsla, ilska, otålighet, kärlek m fl känslor har stora inneboende kraftenergier.

Innan du fattar beslut om vägval är det bra att fundera över skälen. Att resonera med någon annan som är bra på att lyssna kan göra det lättare. Att titta bakåt i ditt liv och välja ut valsituation som du är nöjd med kan ge dig en fingervisning om vad som är bra förutsättningar för dig att fatta beslut under.

Solla intryck

Avgränsa och sortera
Avgränsa och sortera

Vi omges och översköljs av information, bilder, intryck och prylar. För att stå emot och välja att ta in det som jag vill ska finnas i min trädgård underlättar det att skapa ordning, sätta gränser, välja bort och rensa ut. Jag behöver vattna och ge näring åt det jag vill se växa och ta utrymme i mitt liv.

På nära håll

Närbild

För att något av det jag verkligen vill göra ska bli gjort krävs det att jag skärmar av annat och fokuserar.  Då blir det oftast bra och jag kan känna mig nöjd efteråt. Det är tom så roligt att ordna, skapa och kreera att jag får ytterligare energi att hoppa på nästa projekt. Det underlättar helt klart också om jag får ut något bra av det, som t ex att vara nöjd.

Det skulle kunna vara att skriva en berättelse om en blomma. Jag släpper annat jag har kring mig, fokuserar och studerar blomman på nära håll. Beskriver detaljerat vad jag ser och skriver ner. Frammanar vilka dofter, smaker och känslor blomman förmedlar, kan jag höra något ljud? Lyssnar, känner försiktigt, luktar. Prövar om det går lättare att blunda för att komma blomman så nära som möjligt. Börjar sen teckna ner min berättelse.

Att koppla på flera sinnen ger mig detaljer som skärper min förmåga att fokusera på uppgiften.

 

Att göra uppehåll

Det är viktigt att bryta upp från vardagsstressens väl inrutade mönstren för att få distans. Hela kroppen behöver vila och få chans till återhämtning. Det blir så tydligt för mig när jag nu för några veckor lämnat lägenhet, arbete och alla de sammanhang jag normalt befinner mig i med släkt, vänner och grannar. Bara att sova ut och komma ihåg drömmar med bilder och budskap som annars bara försvinner.

Jag vill uppmuntra dig till att bryta vardagens mönster. Gör ett uppehåll, tillåt dig själv att skapa ett eget utrymme för bara dig där inga krav finns på att du ska göra någonting alls. Slappna av, reflektera över vad du ser, hör, känner och tänker. Byt miljö, gör eller se något annat som du tycker om utan att du måste prestera någonting. Det enda du behöver göra är att tacka dig själv för att du ger dig tid till uppehåll och avkoppling.

Avstånd
Avstånd

Kommunicera med hela dig

Rörelse

Denna bild får symbolisera rörelsen där vi aktiverar alla delar i kroppen, inte bara hjärnans tankeverksamhet. Rörelsen sker naturligt när vi andas och när hjärtat slår. Vi skapar själva rytmisk rörelse när vi går eller springer, återupprepning som ger motion men också lugn, ro och avkoppling. Dansa till musik och rytmer ger chans att släppa loss, glädjas, leka och ha roligt.