Hem » Blogg » Att välja väg

Att välja väg

Dra vidare
Dra vidare

Vad driver dig vidare och vad ger dig energi när du väljer väg?

När otåligheten börjar gnaga, när platsen jag befinner mig på känns för trång, vill jag ta mig runt hörnet och upptäcka nya saker. Nyfikenhet och upptäckarlust är viktiga drivkraft till utveckling och förändring. Det kräver mod och ett visst mått av självförtroende för att handla så ofta känns det säkrare att välja att stanna kvar.

När övertygelsen ändå får mig att flytta vidare, lämna, finns också risken att det är lockelse bort till något nytt i sig som ger mig energi. För beror min otålighet kanske på att det är något jag vill komma undan. Ofta styrs våra beslut, medvetet eller omedvetet av våra känslor. Längtan, rädsla, ilska, otålighet, kärlek m fl känslor har stora inneboende kraftenergier.

Innan du fattar beslut om vägval är det bra att fundera över skälen. Att resonera med någon annan som är bra på att lyssna kan göra det lättare. Att titta bakåt i ditt liv och välja ut valsituation som du är nöjd med kan ge dig en fingervisning om vad som är bra förutsättningar för dig att fatta beslut under.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *