Hem » Psykosyntes

PSYKOSYNTES

Jag använder Psykosyntes som grund i mina coach- och terapisamtal. Genom samtal, vägledd meditation, gestaltövning, bilder mm blir det lättare att se, förstå, ta ansvar och så småningom styra.

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande med själ. Psykosyntesen grundades av den italienske psykiatrikern Robert Assagioli (1888-1974). Psykosyntesens förhållningssätt är att bygga på det som är friskt. Människan är en helhet där kropp, känslor, intellekt och själ samverkar med varandra. Hur de samverkar blir avgörande för hur vi mår såväl psykiskt som fysiskt. Genom att ta in och bearbeta problem och svårigheter utvecklas vi som människor. Oro, stress, nedstämdhet och depression är nedtryckta känslor och tankar som hindrar oss i vår utveckling till att nå vår potential.

Läs mer på www.humanova.se och www.psykosyntesforbundet.se

Tillbaka