Hem » Samtal

SAMTAL

Vi lever idag i en tid där pressen utifrån gör oss stressade och pressade. Privat och i arbetslivet kan kraven på oss kännas mycket påfrestande. Vi ska prestera och uppleva så mycket, motsvara och leva upp till egna och andras förväntningar. Livet kan kännas kaotiskt när vi varken finner balans inom oss eller i närmiljön. I en pressad situation där du känner oro för hur du ska orka har du förenklat sett tre möjligheter:
– Jobba med ditt eget förhållningssätt, lär dig balansera
– Förändra situationen, påverka vad och hur du reagerar och agerar
– Lämna, avsluta

Genom samtal får du hjälp att hitta vad som är sant och rätt för dig just nu och att fokusera på en sak i taget

COACHING
Coaching är handledning för frågor här, nu och framåt. Coaching hjälper dig att leda dig själv. Ta fram det du känner, det bästa hos dig, din längtan. Möt din rädsla och undanröj hinder. Vi tittar på värderingar, din motivation, dina mål och arbetar med modet och viljan. Coaching;
– Ger inre lugn.
– Hjälper dig se möjligheter i kriser och konflikter.
– Hjälper dig hålla fokus på målet.
– Ökar din självmedvetenhet.
– Du förstår samspelet mellan människor.

SAMTALSTERAPI
När vi söker djupare i vårt inre för att finna harmoni och mening kan vi behöva titta närmare på tidigare upplevda svårigheter: Hur vi agerar och reagerar beror av de beteendemönster vi tidigt lärt oss. Genom att se och förstå vad som format dig har du lättare att göra vägval utifrån vad Du vill och inte vad omständigheter styr dig till.

HANDLEDNING
Som ledare och chef är du ofta ensam. Stöd och någon utifrån att prata med är energigivande och avstressande. Handledning och chefs coaching stärker självkänslan och stödjer dig i ledarskapet. Ge dig perspektiv kring struktur, tydlighet, uppdrag, dina vägval och om vart du vill.

Tillbaka

IMAG0368-612x1024