Hem » Till dig som representerar en grupp

TILL DIG SOM REPRESENTERAR EN GRUPP

Som företag eller organisation vill ni veta att ni är på rätt väg. Ni vill se positiv utveckling och att era resurser används på rätt sätt så att ni och olika intressenter blir nöjda. Vilket är uppdraget, vilka värderingar, rutiner och regler ska styra arbetet och vad innebär ett gott ledarskap? Det är exempel på ämnen som kan processas enskilt eller i grupp tillsammans med Kareliso.

Av erfarenhet underlättar det betydligt att arbeta med annorlunda metoder för att på riktigt ändra beteenden i de flesta organisationer och företag. Ord och tankar låser lätt fast oss i invanda mönster, roller och föreställningar.

Tillbaka

Metoder