Hem » Metoder

I workshops, på kurser och i samtal använder Kareliso olika metoder för att aktivera hela människan. Att släppa intellektet och verbala resonemang gör det lättare att komma i kontakt med din kreativa eller din omedvetna sida som ofta är under-utnyttjad.

Vi är ofta duktiga på att fylla på med ny kunskap och då nyfikna på att lära nytt. I andra lägen är vi rädda för att ändra oss. Det är knepigt att förändra gamla invanda mönster och beteenden. Det behövs tålamod, träning, målmedvetenhet och mod för att byta och bryta vanor och ovanor. Kareliso hjälper dig hitta verktyg och metoder att hålla ut och belöna dig själv. Du hittar det tillflöde och den rätta farten på din resa för att få mer energi och minska negativ stress.

Jag använder Psykosyntes som grund i mina coach- och terapisamtal. Symbolpedagogik som metod är grund i mina kurser i Symboler och Bilder. Vid parsamtal använder jag en kombination av symbolarbete och samtalsterapi. På mina målarkurser använder jag VedicArt-metoden och mina kunskaper i Mandalamålning. Gemensamt för metoderna är synen på människan som en skapande varelse som med hjälp av viljan och alla våra sinnen ska ge näring åt det friska hos oss alla. Strävan är att nå balans och mening.